Piraeus Tower, Port of Athens

Piraeus Tower Competition, 2011

Changing the Face Competition 2010
Ο ανακαινισμένος πύργος του Πειραια θα προίσταται τού παλαιού λιμανιού. Επιτέλους, αυτό το αμεταχείριστο κτίριο θα είναι ένα μέρος τής σφίζουσας αστικής εμπειρίας και του θεάματος της θαλάσσιας εξυγίανσης.
 
Προτείνουμε  το πρόγραμμα του πύργου του Πειραιά να αντανακλάται στη αυθεντική ιδέα του κτιρίου σαν ένα εμπορικό κέντρο.
 
Υπάρχουν δύο φυσικά στοιχεία σε αυτό το περιβαλλοντικό και οικονομικό σχέδιο υπό σκέψη :
 
Ηλιος : Υπάρχει ένας τοίχος με μία φωτοσκιάζουσα κουρτίνα με εξοχές. Αυτές οι εξοχές επι της προσόψης κυμαίνονται ανάλογα με την έκταση της γωνίας. Αυτο το σχέδιο θα κρατά δροσερά τα πατώματα που θα βρίκονται τα γραφεία κατά τους μήνες της υψηλής ζέστης και της μεγίστης ηλιοφάνειας.
 
Ανεμος : Υπάρχουν ισχυροί βόριοι και νότιοι άνεμοι στην περιοχή των +/- 7 ναυτικών κόμβων. Διαμορφώνοντας τον πειραικό curtain wall, προσθέτοντας ένα νέο κλιμακοστάσιο και σχεδιάζοντας μία νέα δομή οροφής, μπορούμε να ελέγχουμε τόν άνεμο. Ο συνδιασμός του ανέμου και του stack effect του κτιρίου θα κανονίζει την εσωτερική θερμοκρασία κατα την διάρκεια όλων των εποχών μέ ένα περιβαλλοντικά υγιή και αποτελεσματικό τρόπο.
 
Το ισόγειο θα περιέχει το κεντρο εκδόσεων εισητηρίων για τους επιβάτες των πλοίων. Υπάρχει μία αίθουσα αναμονής με εστιατόρια στον ημιόροφο.
 
Υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο στο πρώτο και δεύτερο πάτωμα με πρόσβαση από τις κυλιόμενες σκάλες του νέου πύργο ανάβασης. Επι του παρόντος, υπάρχει άπλετον φυσικόν φώς από τον διαμορφωμένον curtain wall και αρκετοί φεγγίτες που διεισδύουν την οροφή του τρίτου ορόφου.
 
Στο τρίτο πάτωμα βρίσκεται μία καφετέρια και δίνει πρόσβαση στή οροφή με τόν κήπο.
 
Ο πύργος θα έχει δύο πλάγιες περιοχές σε κάθε όροφο γραφείων οι οποίεις θα μπορούν να χρησημεύουν ως χώροι συνεδριάσεων η να ενοικιασθούν ως μικρότερα γραφεία, αυξάνοντας κατά αυτό τόν τρόπον τα έσοδα.
 
Το εικοστό και εικοστό πρώτο πάτωμα θά στεγάσει το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις για την οργάνωση συμποσίων. To παρατηρητήριο στο εικοστό δεύτερο πάτωμα θα προσφέρει θέα στο λιμάνι και πέραν της Αθήνας.
 
Ο σκοπός ειναι ο υγιής περιβαλλοντικά, ανανεωμένος και κατοικιμένος πύργος του Πειραιά να γίνει ένας υπερήφανος και παλλόμενος φάρος για την πόλη και το Έθνος.
The renovated Piraeus Tower will preside over this ancient port.  At last this unused building will be a part of the vibrant urban experience and sweeping maritime spectacle that is modern Piraeus.
 
We propose that the program for the Piraeus Tower reflect the original concept of the building as a center for trade and commerce.
 
There are two natural elements to this environmentally and economically considered design:
 
Sun:  There is a sun-shading curtain wall with projections.   These facade projections vary depending on the compass angle.  This design will keep the office floors cooler in the months of high heat and maximum sunlight.
 
Wind:   There are prevailing northerly and southerly winds in the area of +/- 7 knots.  By shaping the Piraeus Tower curtain wall, adding a stair/escalator tower with a lens volume, and designing a new roof structure, we can harness this wind.  The combination of the wind and the stack effect of the building will regulate the internal temperature in all seasons in an environmentally sound and cost efficient manner.
 
The Ground Floor will contain the Central Ticketing Hall for passenger ferries.  There is a Waiting Area with restaurant facilities on the Mezzanine Floor. 
 
There is a Shopping Concourse on Levels One and Two accessible from the new Stair Tower escalators.  Now there is abundant natural lighting from the shaped curtain wall and the several skylights which penetrate the roof of the Third Floor
 
The Third Floor contains a Cafe and leads out onto the Roof Garden. 
 
The Stair Tower will have two flanking areas on With ContainThe\\each office floor which can serve as conference areas or be let as smaller sized offices increasing revenue.
 
Floors 20 and 21 will house a restaurant and banquet facilities.   The Observatory on Floor 22 will offer views over the harbor and to Athens beyond. 
 
The intent is that the environmentally sound, refurbished and inhabited Piraeus Tower becomes a proud vibrant beacon for the City and Nation.   
Back to Top